Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Daňové a účtovné poradenstvo
 
V labyrinte rôznych zákonov, vyhlášok, usmernení, či pokynov, ktoré sú mnohokrát nesystematicky novelizované a doplňované, sa v súvislosti s vedením účtovníctva a so spracovávaním daňovej agendy napriek úprimnej snahe a dôslednému sledovaniu legislatívnych zmien môže vyskytnúť nesprávna aplikácia všeobecne záväzného predpisu, či dokonca jeho neaplikovanie. Podobná situácia môže nastať v súvislosti s existenciou rôznych metodických usmernení vydávaných Ústredným daňovým riaditeľstvom, ktorým sa následne riadia aj daňové úrady.
 
Spoločnosť Makro Konzult s.r.o. s cieľom zabránenia vzniku takýchto situácií ponúka komplexné poradenské a konzultačné služby v nasledovných základných moduloch:
 
Zabezpečenie auditorských služieb
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster