Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Kontakt
Sídlo spoločnosti :
MAKRO KONZULT spol. s r.o.
Gaštanová 7
010 07 Žilina
Kancelária spoločnosti :
budova Domino a.s. "A"
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
Telefón :
041 / 72 353 90
0905 355 840
0905 452 039
Fax :
041 / 72 353 90
E-mail :
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster