Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva
 
Zmluvné poskytovanie konzultácií a poradenstva je orientované na 4 základné oblasti - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, obchodné právo, legislatívny archív. Naša služba spočíva v poskytovaní odborných informácií podľa požiadaviek zákazníka prostredníctvom telefónu, faxu, elektronickej pošty, príp. osobne. Služba je založená na zmluvnej báze, tzn. že zákazník počas trvania zmluvy uzavretej na určité obdobie má nárok na získanie akejkoľvek odbornej rady v daných oblastiach. Výhodou je okamžitá odpoveď a jej možná okamžitá aplikácia v riešení daného problému v praxi. Pokiaľ, vzhľadom na zložitosť určitej problematiky, nebude možné poskytnúť okamžitú odpoveď, spoločnosť Makro Konzult s.r.o. garantuje poskytnutie odborných informácií do nasledujúceho pracovného dňa.
 
Orientačná cena za 1 oblasť (+ 1 oblasť grátis) : 1 800 Sk + DPH / mesačne
 
Orientačná cena za 2 oblasti (+ 1 oblasť grátis) : 2 300 Sk + DPH / mesačne
 
Orientačná cena za kompletné poradenstvo : 4 800 Sk + DPH / mesačne
 
Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené.
 

hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster