Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Konzultácie a iné jednorázové práce podľa požiadaviek zákazníka
 
Na rozdiel od zmluvného poskytovania konzultácií a poradenstva je táto služba zameraná na individuálne poskytovanie jednorázových služieb podľa požiadaviek zákazníkov vo vopred dohodnutých termínoch. To znamená, že nie je možné kedykoľvek ihneď získať potrebnú informáciu, napr. v telefonickom rozhovore, ako je tomu pri zmluvnom poskytovaní konzultácií a poradenstva. Konzultácie a iné práce môžu byť realizovaé v priestoroch spoločnosti Makro Konzult s.r.o., ako aj v priestoroch klienta. Informácie sú poskytované v štyroch základných oblastiach - účtovníctvo a dane, pracovné právo a mzdy, obchodné právo, legislatívny archív. Pokiaľ, vzhľadom na zložitosť určitej problematiky, nebude možné poskytnúť pri konzultácii okamžitú odpoveď, spoločnosť Makro Konzult s.r.o. garantuje poskytnutie odborných informácií do piatich pracovných dní.
 
Orientačná cena v našich priestoroch : 420 Sk + DPH / hodina
 
Orientačná cena u zákazníka : 550 Sk + DPH / hodina
 
Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán, závisí od množstva faktorov a môže byť podstatne nižšia ako je uvedené.
 

hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster