Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Zabezpečenie auditorských služieb
 
S cieľom poskytnutia komplexného servisu v oblasti účtovného a daňového poradenstva spoločnosť Makro Konzult s.r.o. ponúka aj zabezpečenie auditorských služieb. Audit je vykonávaný auditormi Slovenskej komory auditorov z našej partnerskej spoločnosti Protect s.r.o. Žilina v súlade s auditorskými štandardmi Slovenskej komory auditorov.
 
Na základe Vašich údajov zo zisťovacieho formuláru Vám predložíme prvotný cenový návrh spolu so stanovením časovej náročnosti auditu. Konečná cena je vecou dohody zmluvných strán.
 

hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster