Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
"Vaše otázky - naše odpovede"
"Vaše otázky - naše odpovede" predstavuje korektnú, odbornú službu riešiacu Vaše problémy predovšetkým účtovnej, mzdovej, pracovnoprávnej a obchodnoprávnej povahy.
 
Legislatívny archív predstavuje možnosť získať znenie zákona (príp. vybranej časti zákona) uverejneného v Zbierke zákonov, a to k akémukoľvek dátumu od roku 1946. Zároveň môžete požiadať o vypracovanie komentáru k vybranej časti aktuálneho znenia zákonov.
 
Využitím služby "Vaše otázky - naše odpovede" a legislatívneho archívu šetríte svoj pracovný čas prostredníctvom komfortného a rýchlého získania informácií.
 • definujete požiadavku rýchlosti spracovania odpovede (24 hod., 48 hod., 3 dni, 7 dní ...),
 • definujte právny predpis a požadované obdobie platnosti
 • definujte Vaše identifikačné údaje :
  • obchodné meno
  • adresa
  • IČO a DIČ
  • fax, e-mail
Do Vami želaného času vypracujeme odborné stanovisko v písomnej forme, ktoré podľa Vášho želania dostanete faxom, poštou alebo e-mailom.
 
 
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster