Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Vedenie účtovnej , daňovej a mzdovej agendy
 
Vedenie kompletnej účtovnej evidencie sa zameriava na kvantifikáciu ekonomických javov v peňažnom vyjadrení s cieľom zhromažďovať a analyzovať výsledky minulých udalostí, a napomôcť tak v ekonomickom rozhodovaní podnikateľa. Účtovníctvo sa u každého klienta musí stať spolutvorcom efektívnosti podnikania.
 
 
VÝHODY PRE KLIENTA
  • záruka kvality a správnosti vedenia účtovníctva
  • nie je potrebné, aby klient sledoval neustále zmeny v zákonoch týkajúcich sa jednotlivých oblastí - účtovníctva, daní, mzdových a sociálnych vecí, a pod.
  • definovanie návrhov a odporúčaní pre ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktoré vyplývajú z informácií získaných vedením účtovníctva
  • zabezpečenie väzby na ostatné riadiace aktivity vo firme
  • podnikateľ má nižšie náklady, než keby vo firme zamestnával niekoľkých účtovníkov či ekonómov a používal drahé softwarové a počítačové vybavenie
  • spracovanie na PC - v našej spoločnosti (v prípade záujmu v prostredí klienta)
  • konzultácie týkajúce sa účtovnej, daňovej a mzdovej agendy zadarmo
  • zhotoviteľ preberá hmotnú zodpovednosť za správnosť všetkých prác
  • samozrejmosťou je zastupovanie v daňovom konaní
 
Podmienky | Cenník
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster