Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
O firme
Spoločnosť MAKRO KONZULT, s.r.o. Žilina vznikla v roku 1998.
Počas svojej existencie kvalitnou a profesionálne odvedenou prácou v oblasti poradenstva v riadení podnikov, ekonomického a účtovného poradenstva vybudovala sieť niekoľkých stoviek stálych zákazníkov predovšetkým z radov malých a stredných podnikateľov.
 
Základným poslaním poradensko - konzultačnej spoločnosti MAKRO KONZULT, s.r.o. Žilina je optimalizácia manažérskej práce svojich klientov prostredníctvom profesionálne poskytnutých služieb.
 
Cieľom práce odborného tímu pracovníkov spoločnosti MAKRO KONZULT, s.r.o. Žilina je pomôcť svojim klientom na ceste k úspechu, vybudovať dlhodobú spoluprácu založenú na vzájomnej spokojnosti z odvedenej práce a v neposlednom rade na vzájomnej dôvere, bez ktorej nie je možné vybudovať plnohodnotný vzájomný obchodný vzťah.
 
V našom prístupe máme sledovanie záujmov klienta postavené nad naše záujmy. Vzájomnou spoluprácou šetríme drahocenný čas a kapacity našich klientov, no predovšetkým klienti využívajú náš nestranný pohľad - nezainteresovaný do problému a netrpiaci neschopnosťou vidieť známe veci v nových súvislostiach a z iných zorných uhlov.
 
Prostredníctvom nezávislého pohľadu na aktivity klienta a individuálnym prístupom uskutočníme komplexnú analýzu, identifikujeme problémy podľa ich priorít a navrhneme realizáciu konkrétnych riešení, zameraných na zlepšenie situácie.
 
Naše poradenstvo je založené na umení aplikovať teoretické a praktické poznatky a vedomosti na konkrétnu situáciu a podľa rozsahu informácií ponúknuť klientom varianty riešenia problému.
poradenstvo v riadení podnikov | ekonomické poradenstvo
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster