Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Riadenie ľudských zdrojov
 
Máte záujem zvýšiť úroveň riadenia ľudských zdrojov vo Vašom podniku?
 
Nechcete hazardovať s výkonnosťou podniku z dôvodu nedocenenia kvality ľudských zdrojov?
 
Máte záujem uľahčiť a skvalitniť spôsob personálnej práce vo Vašom podniku?
 
Je Vašim cieľom naučiť Vašich ľudí základné metódy a postupy vhodné pre uplatňovanie v rámci personálnej práce v podmienkach Vášho podniku, a vyhnúť sa tak nákladnej potrebe využiť pre tento účel externé spoločnosti?
 
Nedostatočne vážny prístup k riadeniu ľudských zdrojov sa prejavuje na úrovni riadenia, v kvalite ľudských zdrojov a blízkej budúcnosti sa určite prejaví aj v ekonomických výsledkoch a celkovej výkonnosti podnikov. Súbežne s tým, ako sa bude zvyšovať podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch podniku, ako sa bude zvyšovať význam produktivity práce, prudko stúpne potreba mať funkčný a pružný systém riadenia ľudských zdrojov. Naša spoločnosť ponúka pri budovaní efektívneho, kvalitného a spoľahlivého systému riadenia ľudských zdrojov vo Vašom podniku vypracovanie nasledujúcich smerníc riadenia ľudských zdrojov, ktorých implementáciou sa vytvorí previazanosť, komplexnosť a koordinovanosť systému práce s ľuďmi:
 
SMERNICA "PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV"
 
SMERNICA "PROFIL PRACOVNÉHO MIESTA"
 
SMERNICA "ZÍSKAVANIE A VÝBER PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "ORIENTÁCIA A ADAPTÁCIA PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "ZARAĎOVANIE A UVOĽŇOVANIE PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "HODNOTENIE PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "ODMEŇOVANIE A MOTIVÁCIA PRACOVNÍKOV"
 
SMERNICA "STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV"
 
SMERNICA "PERSONÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM"
 
Uvedené normy umožnia a výrazne uľahčia spôsob personálnej práce vo Vašom podniku, determinujú základné metódy a postupy vhodné uplatňovať v podmienkach Vášho podniku v rámci personálnej práce.
 
 
 
Riadenie ľudských zdrojov
hore
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster