Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Jednoduché účtovníctvo.
 
12. Zakúpenie tlačiarne a CD-ROMu k počítaču
 
Živnostník kúpi v decembri počítač za 19 tis. Sk - bude ho aj využívať, teda v peňažnom denníku ho zaevidujem priamo do réžie. V januári 2003 kúpi k počítaču ešte tlačiareň, prípadne CD ROM v hodnote 12 tis. Sk. Tiež to zaradí do réžie?
 
Zakúpený počítač nespĺňal v roku 2002 svojim ocenením nižším ako 20 000 Sk kritérium zaradenia do hmotného investičného majetku. Keďže je po kúpe aj daný do užívania, nebude považovaný za zásoby.
 
Zakúpenie tlačiarne k počítaču možno charakterizovať ako zakúpenie príslušenstva hmotného investičného majetku, resp. zakúpenie CD ROMu ako technické zhodnotenie. Avšak, keďže nie je splnená podmienka ocenenia technického zhodnotenia, resp. dlhodobého hmotného majetku (ide o cenu nižšiu ako 30 000 Sk), pre daňové účely pôjde o priamy daňový výdavok za predpokladu používania tlačiarne, resp. počítača na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov. V okamihu kúpy budete teda sumu 12 000 Sk účtovať v peňažnom denníku do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca "Prevádzková réžia".
 
Zhrnutie:
 
V okamihu kúpy tlačiarne, resp. CD ROMu budete sumu 12 000 Sk účtovať v peňažnom denníku do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane do stĺpca "Prevádzková réžia", nakoľko cena tohto majetku je nižšia ako kritérium ocenenia technického zhodnotenia, resp. dlhodobého hmotného majetku.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 33 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.,

  • Čl. I ods. 9 a ods. 10 písm. f) Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve platných do 31.12.2002 (Opatrenie MF SR č. 65/396/1994)),

  • § 5, § 11 ods. 4, § 15 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve platných od 1.1.2003 (Opatrenie MF SR č. 23586/2002-92 zo 17.12.2002),

  • § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 
 
Nasledujúca otázka:
Predchádzajúca otázka:
 
Jednoduché účtovníctvo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster