Poradensko-konzultačná činnosť
v riadení podnikov
O firme | Produkty a služby | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam
Pracovné právo.
 
1. Povinnosť platenia poistného na dôchodkové zabezpečenie počas PN
 
Aj keď som dobrovoľne zúčastnená na dôchodkovom a nemocenskom poistení, platí pre mňa neplatenie odvodov do dôchodkového zabezpečenia počas práceneschopnosti. Úradníčka mi tvrdí, že platiť odvody musím v plnej výške, aj keď som PN, z dôvodu, že som dobrovoľný účastník. Majú pravdu? Prosím uviesť príslušné paragrafy na preštudovanie.
 
Zo znenia Vašej otázky prepdokladám, že ide o SZČO, ktorá je dobrovoľne zúčastnená na systéme dôchodkového zabezpečenia. Pravdou je, že ak ste sa dobrovoľne rozhodla platiť poistné na dôchodkové zabezpečenie (t.j. nevznikla Vám povinná účasť v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení), ste v zmysle zákona o Sociálnej poisťovni povinná platiť poistné na dôchodkové zabezpečenie.
 
Avšak spomínaný zákon taxatívne vymedzuje obdobia, počas ktorých sa uvedené poistné neplatí. Okrem iného ide aj o obdobie, počas ktorého je osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení uznaná za dočasne práceneschopnú na výkon pracovnej činnosti. Zákon nerozlišuje, či sa uvedené oslobodenie od platenia vzťahuje len na platiteľa poistného s povinnou účasťou alebo aj na platiteľa, ktorý je na dôchodkovom zabezpečení zúčastnený dobrovoľne. Takáto úprava by pôsobila diskriminačne.
 
Zhrnutie:
 
V období, počas ktorého je osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení uznaná za dočasne práceneschopnú na výkon pracovnej činnosti, poistné na dôchodkové zabezpečenie neplatí. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje tak na platiteľa poistného s povinnou účasťou ako aj na platiteľa, ktorý je na dôchodkovom zabezpečení zúčastnený dobrovoľne. V opačnom prípade by dochádzalo k diskriminácii tých účastníkov, ktorí sú na dôchodkovom zabezpečení zúčastnení dobrovoľne.
 
Súvisiace predpisy:
  • § 14 ods.2 písm. c) a ods.7 písm. a) zákona č.274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v z.n.p.,
  • § 6 ods.2 písm. c) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v z.n.p.
 
 
Nasledujúca otázka:
 
Pracovné právo.
Kompletný zoznam otázok.
hore
O firme | Produkty | Poradenstvo | Kontakt | E-mail | Index | ŠK Makroteam

webmaster